PROGRAMA INFERMER ESCOLAR 2018-19 – FOMENT PER A EDUCAR EN SALUT

Durant el curs escolar 2018-2019 s’ha continuat amb el Programa d’Infermeria Escolar en els cinc centres escolars públics de Mutxamel. El servei va començar en el curs 2007-2008 en els centres d’infantil i primària i amb un caràcter més assistencial. Al llarg dels cursos, es va ampliar als cinc centres educatius, on s’inclouen els instituts d’Educació Secundària, per considerar que era important treballar l’Educació de la Salut en l’etapa de l’adolescència. L’objectiu principal és promoure hàbits saludables en la població escolar de Mutxamel.
La població a la qual va dirigida aquesta formació comprén, per tant, edats dels 3 als 18 anys.
El programa s’organitza des de la Regidoria de Sanitat a través d’un contracte amb el CECOVA, i és desenvolupat per l’infermer Miguel Núñez Huertas.
Durant el Curs 2018 – 2019 l’objectiu consensuat per l’Ajuntament i els centres escolars ha sigut que els alumnes tingueren coneixement sobre les matèries següents:

• Alimentació saludable. Trastorn de la conducta alimentària. Prevenció de l’obesitat infantil
• Higiene bucodental.
• Foment de l’activitat física.
• Higiene postural. Aprendre a previndre lesions futures d’esquena.
• La importància de la higiene personal com a manera d’evitar infeccions.
• Primers auxilis. RCP bàsica.
• Accidents domèstics, com previndre’ls?
• Cures de la pell. Ens protegim del sol.
• Com actuar a la platja en cas de picades de meduses.
• La sexualitat.
• Donar a conéixer eines per al bon ús de les tecnologies: mòbil, tauleta, ordinador, xarxes socials.
• Prevenció en drogodependència, tabac, alcohol, cànnabis, cocaïna, heroïna, drogues de síntesi, drogues noves.
• Educació en valors: respecte, burla, insult, prevenció de l’assetjament escolar.
• Habilitats socials: empatia, assertivitat, cooperació, autocontrol, inclinació, resolució de conflictes, etc.

Durant aquest curs s’han realitzat 573 tallers sobre Educació per a la Salut, adaptades a l’edat i necessitats de l’alumnat.
El nombre total d’alumnes que han sigut beneficiats del Programa ha ascendit a 3.100 alumnes.
A més, en col·laboració amb l’Ajuntament, l’infermer escolar ha realitzat els cursos següents de formació en salut per a la població en general:

• Formació a professors en primers auxilis.
• Programa d’Escola de Pares.
• Formació a dones immigrants sobre hàbits de vida saludable.

L’acolliment per professorat i alumnat ha sigut molt bona i es valora com un recurs molt positiu i necessari en els centres educatius per a la prevenció d’hàbits no saludables i el foment d’Educació per a la Salut.