Procés selectiu per a l’accés a una plaça d’Enginyer Industrial

imagen pruebas

Convocatòria i bases procés selectiu per a l’accés a una plaça d’Enginyer Industrial.

Edicte convocatòria i bases [publicat 07/07/2022]

Edicte convocatòria i bases correcció [publicat 19/08/2022]

Publicació BOE Obri termini de presentació d’instàncies del procés selectiu [publicat 25/10/2022]

Termini de presentació d’instàncies del 26/10/2022 al 09/11/2022.

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció “Tràmits i gestions” en l’apartat “Recursos Humans” en el subapartat “Ocupació – Selecció de personal” triar el tràmit “PROCESOS SELECTIUS”.

Model Declaració Responsable

Bateria Preguntes [Publicat 10/11/2022]

.

Edicte llista provisional admesos i exclosos [publicat BOP 01/12/2022]