Procés selectiu per a l’accés a una plaça d’Enginyer Industrial

oposiciones
Compartir

Convocatòria i bases procés selectiu per a l’accés a una plaça d’Enginyer Industrial.

Edicte convocatòria i bases [publicat 07/07/2022]

Edicte convocatòria i bases correcció [publicat 19/08/2022]

Publicació BOE Obri termini de presentació d’instàncies del procés selectiu [publicat 25/10/2022]

Termini de presentació d’instàncies del 26/10/2022 al 09/11/2022.

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció “Tràmits i gestions” en l’apartat “Recursos Humans” en el subapartat “Ocupació – Selecció de personal” triar el tràmit “PROCESOS SELECTIUS”.

Model Declaració Responsable

Bateria Preguntes [Publicat 10/11/2022]

.

Edicte llista provisional admesos i exclosos [publicat BOP 01/12/2022]

Llistat definitiu, data d’ examen i tribunal. Enginyer industrial [publicat 11/01/2023]

Solucions test [publicat 01/02/2023]

Llistat notes [publicat 01/02/2023]

Anunci resolució alegacions, obertura de sobres, notes i termini de presentació [publicat 16/02/2023]

Examen pràctic [publicat 16/02/2023]

Autobarem [publicat 16/02/2023]

Autobarem [Nou document de autobarem rectificat 21/02/2023]

Edicte resultats concurs i termini esmena [publicat 21/03/2023]

Edicte resultats processe Enginyer Industrial [publicat 28/04/2023]