Procés selectiu per a l’accés a una plaça d’Enginyer de Camins Canals i Ports

oposiciones
Compartir

Convocatòria i bases procés selectiu per a l’accés a una plaça d’Enginyer de Camins Canals i Ports.

Edicte convocatòria i bases [publicat 07/07/2022]

Publicació BOE Obri termini de presentació d’instàncies del procés selectiu [publicat 25/10/2022]

Termini de presentació d’instàncies del 26/10/2022 al 09/11/2022.

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció “Tràmits i gestions” en l’apartat “Recursos Humans” en el subapartat “Ocupació – Selecció de Personal” triar el tràmit “PROCESOS SELECTIUS”.

Model Declaració Responsable

Bateria Preguntes [Publicado 10/11/2022]

Edicte llista provisional plaça Enginyer de Camins estabilització. [Publicat 01/12/2023]