Procés selectiu per a l’accés a quatre places d’auxiliar del servei d’ajuda a domicili

oposiciones
Compartir

Convocatòria i bases procés selectiu per a l’accés a quatre places d’auxiliar del servei d’ajuda a domicili.

Edicte convocatòria i bases [publicat 11/08/2022]

Publicació BOE Obri termini de presentació d’instàncies del procés selectiu [publicat 11/08/2022]

Termini de presentació d’instàncies del 12 d’Agost al 26 d’Agost de 2022.

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció “Tràmits i gestions” en l’apartat “Selecció de Personal” triar el tràmit “PROCÉS SELECTIU *ESTABILIZACION PER CONCURS”

IMPORTANT LLEGIR ELS ANNEXOS

ANNEX I DOCUMENT D’AUTOBAREMACIÓ

ANNEX II INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

Edicte llista provisional admitisos i exclosos 4 places SAD. [publicat en web Ajuntament 24/10/2022]

Disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província (del 25 al 31 d’octubre de 2022), per a esmenar defectes i presentació de reclamacions que consideren oportunes.

Edicte llista definitiva.

Edicte resultat baremació.

Edicte resultats finals.