Procés selectiu constitució borsa de treball de Tècnic d’Integració Social

imagen pruebas

Convocatòria i bases procés selectiu constitució borsa de treball de Tècnic d’Integració Social.

Edicte convocatòria i bases Obri termini de presentació d’instàncies del procés selectiu [publicat 28/10/2022]
Termini de presentació d’instàncies del 29/10/2022 al 14/11/2022.

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció «Tràmits i gestions» en l’apartat «Recursos Humans» Subapartat «Ocupació – Selecció de Personal» triar el tràmit «PROCESSOS SELECTIUS»

Model Declaració Responsable

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos [publicat 05/12/2022]