Procés d’Escolarització 2019-2020

Presentació sol·licitud
– Educació Infantil i Primària: del 9 al 17 de maig de 2019
– ESO i Batxillerat: del 21 al 30 de maig de 2019

S’ha publicat el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2019-2020.

Calendari d’admissió Infantil i Primària (pdf)

Calendari d’admissió ESO i Batxillerat (pdf)

Informació general (pdf)

Criteris de valoració (pdf)

Documentació a aportar (pdf)

  • Annex III (Educació Infantil i Primària)

Disponible l’assistent telemàtic a partir de la data de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.

Assistent d’admissió per a Educació Infantil

Assistent d’admissió per a Educació Primària

Disponible l’assistent telemàtic a partir per a sol·licitar admissió en ESO i Batxillerat


Resultat del sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d’admissió de l’alumnat d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batchillerat per al curs 2018/2019. http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/161921056/RESOLUCI%C3%93_resultat_vc_firmado.pdf/481c68e7-db7b-4e4e-8b5f-b5895ccf2067

L’admissió d’alumnes en centres docents públics i privats concertats està regulada per:

Reunió Informativa 3 anys:

10 abril 2019 – 19:00h Auditori Centre Social Polivalent.

Jordanes de portes obertes col·legis:

Els centres públics d’educació infantil i primària de Mutxamel celebraran jornada de portes obertes amb caràcter informatiu per a les noves matricules els següents dies:

CEIP Arbre Blanc   
Dimarts 16 d’abril- 17.00 hores
Dimecres 6 de maig- 14.00 hores
CEIP Manuel Antón 
Dijous 11 d’abril- 14.00 hores
Dimarts 30 d’abril- 17.00 hores
CEIP El Salvador
Dilluns 15 d’abril- 14.00 hores
Dijous 7 de maig- 17.00 hores

Més informació en Conselleria d’Educació