PREVENCIÓ CONTRA L’ONADA DE CALOR

29/06/2020

Seguint les instruccions de la Conselleria de Sanitat, es posa en coneixement de la població de Mutxamel les recomanacions següents dins del Programa de Prevenció i atenció als problemes de salut derivats de l’onada de calor en la Comunitat Valenciana, per consell del CEM, el 15 de juny fins al 30 de setembre, llevat que les condicions meteorològiques impliquen la seua modificació puntual.
La població més vulnerable la constituïxen ancians, xiquets, embarassades, dependents, malalts crònics, persones que per la seua activitat laboral estan especialment exposades, sense oblidar que les defuncions per onada de calor o deshidratació es veuen incrementades per l’agreujament de malalties cròniques prèvies, circulatòries i respiratòries, d’una major incidència en el col·lectiu de majors.

Es pot descarregar tota la informació referent a l’“Onada de calor” clicant:
http://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?Idioma=va&perfil=inst&Opcion=SALUDAMBIENTAL&Nivel=2&Seccion=TEMPEXTREMAS&MenuSup=SANMS&CodPunto=3872
I en la Web de Conselleria: http://www.san.gva.es/ola-de-calor

ona de calor 2020