Pressupost 2023

icono presupuesto
Compartir

Pressupost 2023


Memòria d’Alcaldía (pdf)

Annex d’Inversions (pdf)

Pla Anual de Subvencions (pdf)

Estat del Deute (pdf)

Resum del Pressupost (pdf)

Pressupost d’Ingresos (pdf)

Resum per Capítols del Pressupost de Gastos (pdf)

Resum per Orgànica del Pressupost de Gastos (pdf)

Resum per Programes del Pressupost de Gastos (pdf)

Pressupost de Gastos per Orgànica (pdf)

Pressupost de Gastos per Econòmica (pdf)

Bases d’Execució del Pressupost (pdf)

Pressupost EMSUVIM (pdf)

Programa Actuació, Inversió i Financiació EMSUVIM (pdf)

Resum Pressupost EMSUVIM (pdf)

Informe Intervenció Pressupost (pdf)

Certificat Acord Ple (pdf)