Pressupost 2020

Pressupost
Compartir

 

  •  Aprovat en sessió del Ple del 20 de desembre de 2019.
  •  Publicació inicial en el BOP del dia 26 de desembre de 2019.
  •  En exposició pública fins al 20 de gener de 2020.
  •  Publicat definitivament en el BOP el 27 de gener de 2017.