Pressupost 2017

Pressupost

 

  •  Aprovat en sessió del Ple del 23 de desembre de 2016.
  •  Publicació inicial en el BOP del dia 29 de desembre de 2016.
  •  En exposició pública fins al 20 de gener de 2017.
  •  Publicat definitivament en el BOP el 06 de febrer de 2017.