Pressupost 2016

Pressupost

 

  • Aprovat en sessió plenària el 4 de desembre de 2015
  • Publicació inicial en el Butlletí Oficial de la Província del 9 de desembre de 2015
  • En exposició pública fins al 28 de desembre de 2015
  • Publicat definitivament en el Butlletí Oficial de la Província el 31 de desembre de 2015