Premis a l’esforç personal

La Regidoria d’Educació ha convocat els Premis a l’esforç personal de l’alumnat que ha finalitzat educació primària, secundària, batxiller i cicles formatius de grau mitjà.

Les propostes de candidatures seran efectuades pels centres públics i es presentaran abans de 23 de novembre de 2018.

Bases i convocatòria (pdf)