PLE – SESSIONS 2022

Compartir

Pot realitzar preguntes per al Ple en la següent adreça: alcaldia@mutxamel.org

Pot seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament: https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live

GENER
27/01/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
FEBRER
24/02/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
MARÇ
16/03/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
31/03/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
ABRIL
27/04/2022

Convocatòria i ordre del día

Acta

Vídeo Sessió (1/3)
Vídeo Sessió (2/3)
Vídeo Sessió (3/3)
MAIG
26/05/2022 Convocatòria i ordre del día Acta Vídeo Sessió
JUNY
30/06/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
JULIOL
28/07/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
AGOST
12/08/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
SETEMBRE
29/09/2022 Convocatòria I ordre del dia Acta Vídeo Sessió
OCTUBRE
27/10/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessio
NOVEMBRE
24/11/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessio
DESEMBRE
05/12/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessio
22/12/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessio

Editar esta traducción en Castellano