PLE – SESSIONS 2022

Pot realitzar preguntes per al Ple en la següent adreça: alcaldia@mutxamel.org

Pot seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament: https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live

GENER
27/01/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
FEBRER
24/02/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
MARÇ
16/03/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió
31/03/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Video Sessió
ABRIL
27/04/2022

Convocatòria i ordre del día

Video Sesisó (1/3)
Video Sessió (2/3)
Video Sessió (3/3)
MAIG
26/05/2022 Convocatòria i ordre del día