Plans Municipals

Compartir

En este apartado podrá conocer la relación de planes suscritos por el Ajuntament de Mutxamel .

PL001Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals
PL002Pla Local de Cremes
PL003Pla Local d’infància i adolescència de Mutxamel
PL004Pla Local Municipal sobre drogodependències i altres conductes addictives
PL005 Pla d’Acció Local per al Clima i l’Energia Sostenible de Mutxamel
PL006 Pla d’Igualtat de l’Ajuntament Mutxamel
PL007 Pla d’Acció per a la Sostenibilitat de Mutxamel
PL008 Pla de Mesures Antifrau
PL009Pla normatiu 2022
PL010Pla Estratègic de Turisme Intel·ligent
PL011Pla d’Actuació Municipal enfront d’Incendis Forestals Mutxamel
PL012Pla Agenda 2030
PL013Pla Territorial Municipal d’Emergències
PL014Pla estratègic del Cos de Policia Local
PL015Pla de Joventut de Mutxamel 2022-2025
PL016II Pla d’Igualtat de Mutxamel 2023-2026
PL017Pla normatiu 2023
PL018Pla Municipal de Majors