Plans Municipals

Compartir

En este apartado podrá conocer la relación de planes suscritos por el Ajuntament de Mutxamel .

PL001Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals
PL002Pla Local de Cremes
PL003Pla Local d’infància i adolescència de Mutxamel
PL004Pla Local Municipal sobre drogodependències i altres conductes addictives
PL005 Pla d’Acció Local per al Clima i l’Energia Sostenible de Mutxamel
PL006 Pla d’Igualtat de l’Ajuntament Mutxamel
PL007 Pla d’Acció per a la Sostenibilitat de Mutxamel
PL008 Pla de Mesures Antifrau
PL009Pla normatiu 2022
PL010Pla Estratègic de Turisme Intel·ligent
PL011Pla d’Actuació Municipal enfront d’Incendis Forestals Mutxamel
PL012Pla de Seguretat i Salut Zona Enjardinada Sector 7F
PL013Pla Territorial Municipal d’Emergències
PL014Pla estratègic del Cos de Policia Local
PL015Pla de Joventut de Mutxamel 2022-2025
PL016II Pla d’Igualtat de Mutxamel 2023-2026
PL017Pla normatiu 2023