PLA RESISTIR “AJUDES PARÈNTESIS”: SEGONA CONVOCATÒRIA. MUNICIPI DE MUTXAMEL

banner ajudes

Ja s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a la segona convocatòria d’ “Ajudes Parèntesi” del Pla Resistir. Des del des del 2 DE JUNY A LES 9:00H fins al dilluns 21 DE JUNY a les 23:59h

Podran ser beneficiàries les persones que reunisquen els següents requisits:


1. No haver sigut beneficiària de la primera convocatòria de les Ajudes Parèntesis atorgades per l’Ajuntament de Mutxamel ni d’ajudes convocades per altres administracions locals en el marc del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana.


2. Tindre el domicili fiscal o el de desenvolupament de l’activitat en el municipi de Mutxamel, i que es troben d’alta en la data de presentació de la sol·licitud. Tant persones treballadores autònomes com microempreses de fins a 10 treballadors.

Consulta tota la informació en les bases.

Bases i convocatòria

Preguntes freqüents