Pla Municipal sobre drogues i altres conductes addictives

Compartir

I Pla Municipal sobre Drogues i altres Conductes Addictives de l’Ajuntament de Mutxamel que té la missió de planificar i ordenar els recursos, objectius, programes i processos que es desenvolupen en l’àmbit territorial del municipi per a incidir en la reducció de les drogodependències i les seues conseqüències.

Document (pdf)