PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS

Compartir

PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN L’ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS

L’Excm. Aj. de Mutxamel ha iniciat l’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus del municipi en compliment amb la Llei 5/2022, de 29 de novembre, de residus i sòls contaminats per al foment de l’economia circular en la Comunitat Valenciana i el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.


Mitjançant aquest document s’analitzarà l’actual sistema de recollida municipal i planificaran les accions necessàries per a aconseguir els objectius en matèria de residus (prevenció, reutilització, reducció i correcta gestió de residus).

Per a donar participació a la ciutadania es posa a disposició la bústia de correu electrònic mediambient@mutxamel.org on podeu fer arribar les vostres propostes de millora.

Estarà disponible fins al 30 de setembre de 2023,

Comptem amb la vostra participació!