Organigrama

Àrea d´Alcaldia

» Gabinet d´Alcaldia

» Gabinet de Comunicació

» Informàtica i Noves Tecnologies.

» Agència de Desenvolupament Local (A.D.L.)

» Oficina  Pla General Ordenació Urbana

» Turisme

» Relacións Institucionals

» Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià (OMPÚV)

» Seguretat ciutadana, trànsit i transport

» Promoció i Foment Econòmic

 

Àrea de Serveis Generals

» Secretaria General

» Personal

» Contractació i Patrimoni

» Servei Jurídic Municipal

» Oficina Municipal d´Atenció al Ciutadà (OMAC)

 

Àrea del Territori, Ambiental i de la Ciutat

» Tramitació Urbanística

» D´Assumptes Juridicourbanístic, Patrimoni Urbanístic

» Obra privada, Disciplina i Obertura.

» Oficina Tècnica, Arquitectura i Urbanisme.

» Serveis i Manteniment.

» Medi Ambient

» Agricultura

 

Àrea de Serveis a la Persona

» Joventut

» Igualtat

» Acció Social

» Cultura

» Majors

» Participació Ciutadana

» Festes

» Esports

» Educació

» Formació i Educació de Persones Adultes

» Gabinet Psicopedagògic

» Biblioteca Municipal -Notari Josep Blanquer-

» Agència de Lectura

» Arxiu Municipal de Mutxamel

» Conservatori Elemental de Música .- Rafael Rodríguez Albert

» Sanitat

 

Àrea Financiera i Pressupostària

» Intervenció

» Oficina Pressupostària

» Tributs i dels Contribuents

» Tresoreria