Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

CSP
Compartir

Les Oficines municipals d´Informació al Consumidor, són oficines dependents dels ajuntaments i té com a finalitat informar, ajudar i orientar els consumidors i usuraris per a l´adequat exercici dels seus drets

La Regidoria de Comerç i Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Mutxamel, acosta este servici als ciutadans, formalitzant anualment amb la Unió de Consumidors d´Alacant (UCE-Alicante) un Conveni de Col·laboració per a la gestió de les activitats de l´Oficina Municipal d´Informació al Consumidor en el municipi de Mutxamel.

Per mitjà de la subscripció d´este conveni, les prestacions a exercir per la Unió de Consumidors de l´Alacantí, als ciutadans de Mutxamel són les següents:
A. Informació als ciutadans dels seus drets com a consumidors.
B. Tramitació de reclamacions per via extrajudicial i davant de la Junta Arbitral de Consum, així com la interposició de denúncies i queixes davant dels Organismes Competents.
C. Ajuda al consumidor en cas d´incompliment dels seus drets i garanties.
D. Realització de campanyes publicitàries d´educació perquè el consumidor assumisca una actitud de major responsabilitat a l´hora d´exigir els seus drets.
E. Així mateix, prestarà els seus servicis a l´hora d´organitzar actes destinats a la formació en matèria de consum de la població de Mutxamel, siga quina siga la forma o els mitjans a emprar, encarregant-se del disseny i programació dels mateixos.

Pots trobar-nos:
Centro Social José Bernabéu Alberola
Avd. Carlos Soler, 64

Cita Prèvia

Horari: Primer i tercer Dijous de cada mes de 10:00h a 14:00h