OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER A LA SUBVENCIÓ D’AJUDES A AGRICULTORS DE MUTXAMEL

24/08/2020

El Ple de l’Ajuntament de Mutxamel va aprovar el passat 30 de juliol de 2020 la proposta de Mesures d’impuls econòmic per a la recuperació d’espais agrícoles de Mutxamel.

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Mutxamel, dins de la seua línia de treball encaminada a la recuperació de l’Horta de Mutxamel i del seu cultiu més emblemàtic, la tomata Muchamiel, va presentar davant del Ple de l’Ajuntament la proposta de Mesures d’impuls econòmic per a la recuperació d’espais agrícoles de Mutxamel. Este és el quart any consecutiu que la Regidoria oferix esta línia d’ajudes. Amb la qual pretén proporcionar un suport econòmic al sector agrícola de la localitat, perquè els agricultors puguen disminuir les despeses d’explotació derivats del manteniment de la seua activitat i permetre així la continuïtat en el temps d’estes explotacions agrícoles.

Entre les accions subvencionables es troben els treballs de preparació del terreny, l’adquisició de planter o llavors, l’adquisició o lloguer de maquinària xicoteta i accions formatives i de comercialització.

Com a novetat respecte a l’any anterior, s’ha ampliat els beneficiaris de les ajudes, i poden optar-hi les persones que realitzen l’activitat agrària a temps parcial.

Com en anys anteriors, es pretén incentivar el cultiu de la tomata Muchamiel, per la qual cosa tindran prioritat a l’hora d’obtindre l’ajuda aquells agricultors que acrediten el cultiu d’esta varietat, encara que este no és un requisit obligatori a l’hora de sol·licitar la subvenció.

Per a facilitar el cultiu de tomata Muchamiel, la Regidoria d’Agricultura, gràcies a un conveni de col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández, proporciona llavors i planter a tot agricultor que en sol·licite. Els agricultors interessats poden informar-se en el correu electrònic agricultura@mutxamel.org.

Amb la publicació de les ajudes en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant s’inicia el termini de presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes, que finalitzarà el 30 d’octubre de 2020. Les bases de la convocatòria, així com els impresos necessaris per a sol·licitar-la es poden consultar en la web de l’Ajuntament www.mutxamel.org

Cartell Ajudes Agricultura