OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER A LA SUBVENCIÓ D’AJUDES A AGRICULTORS DE MUTXAMEL 2021

banner ayudas

20/04/2021

La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Mutxamel, dins de la seua línia de treball encaminada a la recuperació de l’Horta de Mutxamel i del seu cultiu més emblemàtic, la tomaca Mutxamel, va presentar davant el Ple de l’Ajuntament la proposta de Mesures d’impuls econòmic per a la recuperació d’espais agrícoles de Mutxamel. Aquest és el cinqué any consecutiu que la Regidoria ofereix aquesta línia d’ajudes. Amb aquesta subvenció es pretén proporcionar un suport econòmic al sector agrícola de la localitat, de tal forma que els agricultors puguen disminuir les despeses d’explotació derivats del manteniment de la seua activitat i, permetre, d’aquesta forma, la continuïtat en el temps d’aquestes explotacions agrícoles.

Entre les accions subvencionables es troben els treballs de preparació del terreny, l’adquisició de plançons o llavors, l’adquisició o lloguer de xicoteta maquinària i accions formatives i de comercialització.

Com a novetat respecte a l’any anterior, es contempla la possibilitat d’accedir a un pagament anticipat de la subvenció sol·licitada. Amb aquesta mesura es pretén facilitar liquiditat a aquells agricultors que es troben en dificultats a causa de la situació d’emergència sanitària pel COVID-19.

Com en anys anteriors, es pretén incentivar el cultiu de la tomaca Mutxamel, per la qual cosa tindran prioritat a l’hora d’obtindre l’ajuda aquells agricultors que acrediten el cultiu d’aquesta varietat, encara que aquest no és un requisit obligatori a l’hora de sol·licitar la subvenció.

Per a facilitar el cultiu de tomaca Mutxamel, la Regidoria d’Agricultura, gràcies a un conveni de col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández, proporciona llavors i plançons a tot agricultor que les sol·licite. Els agricultors interessats poden informar-se en el correu electrònic agricultura@mutxamel.org.

Amb la publicació de les ajudes en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 66 de 9 d’abril s’inicia el termini de presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes, que finalitzarà l’1 d’octubre de 2021. Les bases de la convocatòria, així com els impresos necessaris per a sol·licitar-la es poden descarregar en els següents enllaços:

Bases (pdf)

Formulari (pdf)

Cartel ayudas