Notes provisionals proves d’acces a EE.PP. setembre del 2019

Després de la realització de les proves d’accés a ENSENYANCES PROFESSIONALS en la convocatòria de SETEMBRE del 2019, es publiquen les NOTES PROVISIONALS de les mateixes.

Document Notes