Mocions i Declaracions Institucionals 2023

Compartir

Mocions i Declaracions Institucionals 2023

En aquest apartat podrà conéixer la relació de Mocions i Declaracions Institucionals de l’Ajuntament de Mutxamel de l’anualitat 2023.

M001Moció del GM COMROMÍS, d’adhesió al Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana i la FVMP per a la col·laboració en la inspecció, vigilància i control de l’activitat de joc.
M002Declaración institucional “Acuerdo por el Transporte Interurbano en al localidad de Mutxamel”.
M003Moció presentada pels grups municipals PP, PSOE, CIUTADANS, PODEM i COMPROMIS Dia Internacional de la Dona.