Mesures adoptades des de la regidoria d’educació Estat Alarma

Des que es va declarar l’Estat d’Alarma, la Regidoria d’Educació, ha pres diverses mesures per a la protecció tant de l’alumnat com del seu personal docent.

Després d’ordenar el tancament dels centres educatius i salvaguardar el nostre personal, s’ha procedit a la neteja i desinfecció de col·legis i zones comunes d’estos.

Hi ha coordinació diària amb les direccions de centres i personal especialista per a la valoració dels casos i les seues possibles derivacions a serveis socials, si es detectara alguna necessitat. Cal destacar que l’Ajuntament de Mutxamel ha declarat els Serveis Socials com a serveis essencials amb un servei de guàrdia per a atendre i fer costat a les famílies més vulnerables.

Diàriament l’equip municipal dels serveis educatius es reunix per vídeo conferencia actualitzant les dades dels nostres alumnes i centres educatius així com les novetats de la Conselleria d’Educació i autoritats sanitàries.

Des dels Programes de Seguiment i Suport Escolar i Absentisme Escolar estem fent un seguiment telefònic amb les famílies que necessiten més suport en estos moments. També estem tancant amb els centres un protocol perquè tots els alumnes accedisquen als materials que estan deixant els professors en les plataformes.

Des del Gabinet Psicopedagògic estem sempre en contacte amb aquells alumnes de secundària que formen part dels nostres programes, així com aquells alumnes amb problemes greus de conducta que també necessiten el nostre suport immediat. També estem donant pautes per a afrontar el confinament des de la psicologia, no ens oblidem dels nostres bebés i estem enviant exercicis per a pares/mares del programa de nadons de 0 a 12 mesos.

Per part del Programa d’Infermeria Escolar, diàriament s’està pujant informació rellevant sobre la prevenció del COVID-19, educació per a la salut, i temes sociosanitaris d’interés

La Unitat de Prevenció de Conductes Addictives (UPCCA) continua fent controls i seguiment a les famílies i menors amb problemes d’addiccions que puguen tindre dificultat per a afrontar el confinament.

El Programa de Mediació Cultural realitza un seguiment telefònic a les famílies i alumnat estranger amb dificultats per a accedir a la web família, telegram o altres mitjans que estan utilitzant-se des dels nostres mitjans educatius per a les tasques escolars.

El Programa de Dinamització de zona Nord impartix tutorials en línia des del nostre canal de Youtube per als matriculats en els cursos de relaxació, autocura i ioga.

El Conservatori ha establit contacte amb els alumnes per skip-vídeo telefonades, correus electrònics i whassapp. També s’han entregat les notes.
També es desenvolupa un seguiment de l’alumnat del Centre de Formació de Persones Adultes de Mutxamel a través del correu electrònic epamutxamel@gmail.org i poden trobar recursos en el blog del centre http://fpamunicipalmutxamel.blogspot.com/ . El divendres 3 d’abril es van iniciar les sessions de valencià mitjançant videotelefonades. I en el Facebook Mutxamel Centre de Formació de Persones Adultes, des d’on es poden seguir les fitxes amb les quals enguany desenvolupen la XXII Jornada Gastronòmica 2020, en la qual es compartixen receptes de l’alumnat, típiques dels seus països.

Hem creat un correu per a resoldre dubtes que puguen sorgir en relació als nostres serveis educatius i a la comunitat.

mutxameleduca@mutxamel.org