MERCAT SETMANAL DE MUTXAMEL EN MOMENTS DE COVID-19. MERCAT SEGUR, COFINANÇAMENT DE DESPESES IMPREVISTES PER A L’OBERTURA DEL MERCAT AMBULANT

Fachada Ayuntamiento
Compartir

<img class=”size-full wp-image-10261 alignleft” src=”https://ayto.mutxamel.org/wp-content/uploads/dipu.png” alt=”logo diputación” width=”200″ height=”209″>

L’Ajuntament de Mutxamel, després de la publicació de la RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, va acordar l’obertura del mercat ambulant de Mutxamel per a la venda de productes d’alimentació i de primera necessitat. A partir del dimecres 6 de maig es va traslladar de manera provisional a l’interior del pàrquing de l’antic Col·legi Públic El Salvador, així com també en els trams confrontants situats al C/ Ramón y Cajal i al C/ Francisco Martínez Ots. Complint la normativa aprovada: mesures de distanciament entre les parades, control d’afluència i condicions higienicosanitàries per a previndre el contagi per la Covid-19.

Posteriorment i concorde a les noves resolucions que s’anaven prenent tant a l’àmbit estatal com autonòmic, i amb la finalitat de facilitar la venda a un major nombre de venedors, el mercat ambulant es va traslladar a l’Av. Joan XXIII i trams de carrers perpendiculars a aquesta avinguda. De fet és aquesta l’actual ubicació en la qual els ciutadans poden comprar en el mercat ambulant setmanal dels dimecres, comptant amb un augment de la superfície del 75,44%, en relació amb la superfície que el mercat ambulant tenia en la ubicació tradicional, augment que permet la no aglomeració de ciutadans en realitzar les seues compres.

Per a garantir el control d’aforament, la zona on es munten les parades de venda dels comerciants roman fitada durant l’horari del mercat ambulant, de 7:30h a 14:30h, de manera que els ciutadans accedeixen al mateix a través de zones vigilades d’entrades i eixides del mercat. El mercat ambulant del c/ Joan XXIII compta amb 5 accessos o punts de control, cadascun d’entrada i eixida, que són controlats per a evitar aglomeracions, i on es facilita màscares, guants d’un sol ús i hidrogel a qui hi acudeix cada dimecres.

També cal destacar que, amb la posada en marxa dels nous mercats ambulants i amb la finalitat que agricultors i autònoms comerciants de venda no sedentària pogueren començar a realitzar la seua activitat econòmica, aconseguint d’una banda, dinamitzar, activar i enfortir l’activitat econòmica local, alhora que ampliar l’oferta de productes al veí de Mutxamel, s’han produït una sèrie de despeses corrents imprevistes que ha hagut d’afrontar l’Ajuntament de Mutxamel, per a continuar garantint les mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a tots: comerciants, treballadors i públic en general.

Això inclou, un major volum de gasto en la compra de màscares, hidrogels, guants d’un sol ús i l’ampliació de contracte amb l’empresa de serveis per al control de la cabuda i subministrament del material sanitari als ciutadans que accedeixen al nostre mercat ambulant.

Les despeses del contracte de control d’accés al mercat ambulant del mes de juny han sigut cofinançades per la Diputació Provincial d’Alacant en el marc de la convocatòria d’ajudes a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i sectors productius de la Diputació Provincial d’Alacant. Línia 3 Promoció Econòmica.

Aquesta línia d’ajudes de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a més ha permés cofinançar despeses d’organització de cursos i tallers de formació dirigits a emprenedors i empreses, obtenint una subvenció per import de 5.000 €, equivalent al 76.64% del cost total de les accions.

El regidor de Promoció i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Mutxamel, Antonio Sola, manifesta que s’ ha dotat al mercat municipal de dispensadors automàtics d’hidrogel col·locats a l’interior i pròxims als set espais de venda, seguint la normativa pel que fa a mesures de seguretat, control i higiene necessàries, a causa de la Covid 19.