Mercat Semanal

Compartir

UBICACIÓ

El mercat ambulant setmanal tradicionalment s´ha trobat ubicat en el centre urbà de Mutxamel, en la C/ Ramón i Cajal, sent esta la via principal del mercat.

Després de l´ampliació del mercat ambulant, es van utilitzar dos trams de carrers perpendiculars al carrer principal, els carrers Mare de Dèu del Pilar i Miguel Alcaráz, ambdós fins a la seua intersecció amb la C/ Mare de Déu del Loreto.

En el tram de la C/ Mare de Déu del Pilar, les paradetes s´assignen a titulars de venda de productes d´alimentació i plantes, quedant d´esta manera el començament del mercat ambulant per Ramón i Cajal des de la intersecció amb l´Avd. Carlos Soler amb oferta de productes alimentaris.

De la mateixa manera, en el tram de la C/ Miguel Alcaraz, les paradetes s´assignen a titulars de venda de productes no alimentaris, de manera que el començament del mercat ambulant des de la intersecció amb la C/ Joan XXIII, els productes exposats per a la venda són no alimentaris.

HORARI I DIA DE CELEBRACIÓ

El mercat setmanal de caràcter periòdic se celebra tots els dimecres de l´any, excepte els festius que s´avança al dimarts de la mateixa setmana. L´horari de funcionament del mercat és des de les 8:00h fins a les 14:00h.

Branques de venda i productes que són autoritzats.

Excepte prohibició expressa en la normativa vigent, tots els productes tant d´alimentació com un altre tipus poden ser venuts, sempre que complisquen amb la normativa tecnicosanitària i de seguretat.

Nombre d´autoritzacions/ llocs de venda. Superfície del mercat.

El mercat ambulant periòdic de venda no sedentària que se celebra en el municipi de Mutxamel compta amb 116 comerciants amb autorització municipal, exercint la seua venda en paradetes les dimensions de les quals oscil·la entre els 4 i 8 metres lineals.

Un 45.30 % venen articles d´alimentació i el 54.70 % la resta de productes.

Esta venda es realitza ocupant una extensió lineal de 704 m. o, vist d´una altra manera, ocupant una superfície d´exposició per a la venda (sense comptar zones de pas per al consumidor) de 1.408 m2, al ser els llocs de 2×2 m.

El mercat ambulant setmanal compta amb la superfície següent:

Zona de venda
Superficie de exposició i venda
Superficie total*
C/ Ramón y Cajal
1.048 m2
2.647 m2
C/ Miguel Alcaráz
196 m2
448 m2
C/ Mare de Déu del Pilar
164 m2
434 m2
Total
1.408 m2
3.529 m2

* Superfície total: inclou tant la zona d´exposició i venda (el lloc) com la zona de pas per al consumidor.