Llistat Provisional Admesos a la Prova d’Accés a EEPP (2a Convocatòria)

Es publica el LLISTAT PROVISIONAL d’alumnes inscrits per a les PROVES D’ACCÉS A ENSENYAMENTS PROFESSIONALS en la convocatòria de SETEMBRE DE 2020.
S’obri un termini de 3 dies hàbils per a reclamacions i esmenar possibles errors. Per a això posen-se en contacte amb nosaltres a través de l’email:
conservatorio@mutxamel.org

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS