L’Ajuntament de Mutxamel rep l’ajuda de la Diputació Provincial d’Alacant per a la realització d’actuacions en els horts urbans del municipi

El 16 de juliol de 2019 va ser publicada la resolució de la Diputació Provincial d’Alacant per la qual es concedeix les ajudes corresponents a la “Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Foment i Desenvolupament Local de la Diputació Provincial d’Alacant. Anualitat 2019”.

Dins de les actuacions presentades a aquesta convocatòria, es troben les corresponents a accions de millora dels Horts Urbans. Les actuacions objecte de subvenció són les següents:

• Línia 5. Horts urbans municipals. Despesa Corrent.

o Condicionament del terreny en l’hort municipal sostenible de Peñacerrada
o Condicionament del terreny en els horts escolars dels centres d’educació primària de Mutxamel
o Instal·lació d’una tanca perimetral de plantes aromàtiques en els *minihuertos de Peñacerrada

• Línia 6. Horts urbans municipals. Inversió.

o Instal·lació de reg per degoteig en la tanca perimetral dels *Minihuertos de Peñacerrada.
o Reestructuració del sistema de reg per degoteig i instal·lació d’equip de filtrat en l’Hort de Peñacerrada
o Instal·lació d’un clos perimetral en els Minihuertos de Peñacerrada.
o Adquisició i instal·lació de dues composteras per als Minihuertos de Peñacerrada.