L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL REP L’AJUDA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EN ELS HORTS URBANS DEL MUNICIPI

Huertos
Compartir

20/10/2020

logo diputación

El 13 d’agost de 2020 va ser publicada la resolució de la Diputació Provincial d’Alacant per la qual es concedeix les ajudes corresponents a la “Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Económic i Sectors Productius de la Diputació Provincial d’Alacant. Anualitat 2020”.

Dins de les actuacions presentades a aquesta convocatòria, es troben les corresponents a accions de millora dels Horts Urbans. Les actuacions objecte de subvenció són les següents:

  • Línia 5. Horts urbans municipals. Despesa Corrent.
  • Condicionament del terreny en l’hort municipal sostenible de Peñacerrada.
  • Condicionament del terreny en els horts escolars dels centres d’educació primària de Mutxamel.
  • Instal·lació d’un regulador de reg en els minihorts socials de Peñacerrada.
  • Impartició d’uns tallers formatius per als usuaris dels minihorts socials.
  • Asistència técnica per al disseny i implantació de l’amplliació dels minihorts de Peñacerrada.
  • Línia 6. Horts urbans municipals. Inversió.
  • Adquisició i instal·lació de mobiliari per als horts de Peñacerrada.
  • Senyalització vertical en els minihorts.
  • Adquisició i instal·lació d’una caseta de ferramentes en el Hort de Peñacerrada.

minihuertos

minihuertos