L’Ajuntament de Mutxamel rep 50.034€ per a reforçar les prestacions als col·lectius més vulnerables

Imagen CSP
Compartir

07/05/2020

Davant la situació generada per la Covid-19, el Consell va aprovar el Decret 43/2020, de 3 d’abril, el qual té per objecte establir les normes reguladores per a la concessió directa amb caràcter excepcional de subvencions per a reforçar les polítiques socials d’atenció a persones i famílies, especialment aquelles en situació de major vulnerabilitat. En particular persones majors o en situació de dependència o sense casa, famílies monoparentals, xiquets i xiquetes afectats pel tancament de centres educatius.

Conforme a la normativa d’aplicació, la citada subvenció es distribuirà per part de la Generalitat entre les Entitats Locals titulars dels serveis socials d’atenció primària de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament de Mutxamel, en virtut d’això, en el marc de la situació excepcional derivada de la Covid-19, ha rebut la quantitat de 50.034€ per a reforçar les prestacions als col·lectius anteriorment descrits, amb la finalitat de garantir el servei d’ajuda així com cobrir les necessitats més bàsiques. L’accés a les ajudes serà diagnosticat per les professionals de l’equip d’atenció primària de Serveis Socials.