L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PROGRAMA EL DIVERCONCÍLIA

diverconcilia 2020

18/06/2020

La Regidoria d’Educació oferix el servei de conciliació laboral adreçat a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys (nascuts entre 2008 i 2016) d’aquelles famílies en què tots els membres treballen, per això s’han de complir els requisits següents: estar empadronats o empadronades a Mutxamel i portar un certificat de l’empresa que demostre que en l’horari del Diverconcília pares, mares o tutors legals estan treballant de manera presencial.

L’activitat es realitzarà al poliesportiu municipal de 9 a 14 hores. En períodes quinzenals durant el mes de juliol i la primera d’agost. I el preu de la matrícula per quinzena és de 37’50 €.

La inscripció es farà els dies 22 i 23 de juny per a la primera quinzena de juliol, el 25 i 26 de juny per a la segona quinzena de juliol, i el 29 i 30 de juny per a la primera quinzena d’agost; al Casal de la 3a Edat, de 9 a 14 h; i a la Casa de la Cultura, de 17 a 20 h.

El programa garantix la diversió i l’aprenentatge dels participants de diferents edats ja que les activitats estan dissenyades per a satisfer les necessitats, inquietuds i motivacions de les xiquetes i els xiquets.

L’objectiu és oferir una alternativa lúdica basada en l’aprenentatge d’hàbits saludables, l’educació en valors i la pràctica d’esports, adaptada a les diferents edats; alhora que es fomenten les relacions afectives satisfactòries, el desenvolupament de les actituds d’ajuda i la col·laboració mútua, sense oblidar el respecte vers les diferències individuals.

Els grups no seran majors de 9 integrants, es farà una festa de cloenda per quinzena i es repartiran dos samarretes per usuari. Es dissenyarà una programació específica adaptada a les singularitats del grup, amb activitats com tallers, jocs, esports i danses, entre d’altres; sota una línia temàtica que lligarà totes les activitats.

Per últim volem remarcar que se seguiran les màximes mesures de seguretat higiènica en les instal·lacions i el material. Es garantix la formació prèvia dels monitors en matèria higiènica i sanitària, el control d’entrada escalonada amb presa de temperatura, neteja de calçat i lliurament de màscares. Així com l’existència dels materials necessaris: productes viricides homologats per a la desinfecció del material utilitzat per cada grup, gels hidroalcohòlics, màscares (talla infantil) d’un sols ús per a tots els usuaris cada dia, i EPIs per al personal: guants, màscares FFP2 i bates de polipropilé..