L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PRESENTA UN ESTUDI DEL AREA COMERCIAL “RAVALET- GRAN VIA” I PERCEP UNA SUBVENCIÓ DE CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL PER Al COFINANÇAMENT D’AQUEST

CSP
Compartir

27/10/2021

Després de la publicació de la convocatòria d’ajudes en matèria de comerç, consum i artesania de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l’Ajuntament de Mutxamel, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, va concórrer a la mateixa per a la realització d’un estudi de l’espai urbà de concentració comercial de la zona “Ravalet-Gran Via”. Actuació contemplada en els pressupostos municipals del 2021 per a la seua realització.

                L’estudi comercial s’ha realitzat amb l’objectiu de determinar el conjunt d’actuacions més adequades a desenvolupar per a aconseguir dinamitzar l’activitat econòmica de l’eix continu – comercial Ravalet i el seu entorn, convertint aqueixa zona del nucli urbà en un espai confortable i de trobada per als residents de la zona, alhora que facilite la connexió dins del nucli urbà. L’enfocament passa per consolidar la zona de l’àrea comercial de Ravalet i Gran Via, com a element fonamental del comerç en el cas urbà i aconseguir potenciar, al seu torn la resta del teixit comercial i de serveis del seu àmbit.

                Després d’un diagnòstic del balanç de partida entre oferta i demanda comercial s’ha analitzat la situació real de la zona i serveis en relació amb el seu entorn. Es defineixen una sèrie de propostes raonades i concretes sobre actuacions adequades per a dinamitzar la zona del Ravalet-Gran Via, la seua activitat econòmica i l’entorn, cobrint aspectes com la dinamització comercial i el mix comercial, determinant proposada d’inversions a realitzar amb mesures relacionades amb la millora en l’equipament, estalvi energètic, millores mediambientals, tractament i eliminació de residus, accessibilitat, entre altres, tenint com a objectiu la seua sostenibilitat futura.

                En definitiva l’estudi determina propostes adequades per a definir el reposicionament de la zona Ravalet i Gran Via, determinant un full de ruta que pot seguir l’Ajuntament de Mutxamel quant a actuacions a realitzar per a aconseguir dinamitzar l’activitat econòmica d’aqueixa àrea comercial.

                El cost de l’estudi, que ha sigut contractat externament amb consultora experta en estudis comercials, ha sigut cofinançat per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, qui ha atorgat a l’Ajuntament de Mutxamel una subvenció per import de 3.475,00 €.

                Antonio Sola Suarez, regidor de Promoció i Desenvolupament econòmic, Agència de Desenvolupament Local, convida a tots els comerciants i ciutadans que ho desitgen, a la presentació de l’Estudi de l’Àrea Comercial “ Ravalet- Gran Via” que tindrà lloc el dijous 4 de novembre del 2021 a les 12:30h, a l’Auditori de l’Ajuntament de Mutxamel situat en Avd. Carlos Soler, 64.