L’Ajuntament de Mutxamel obri un període de consultes perquè la ciutadania done la seua opinió sobre la futura ordenança de guals

ordenanza vados mutxamel 01
Compartir

En la pàgina web municipal s’ha habilitat una enquesta per a poder conéixer el punt de vista sobre aspectes com la mobilitat urbana o l’aparcament

20 d’abril de 2022

La nova ordenança reguladora d’entrada de vehicles en habitatges a través de voreres que prepara l’Ajuntament de Mutxamel està en fase d’exposició pública. Fins al 28 d’abril es pot participar en el procés de consulta pública ciutadana, presentant suggeriments i opinions per mitjà de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en la pàgina web municipal, www.mutxamel.org. Una de les opcions que s’ofereixen a la ciutadania és la possibilitat d’emplenar una enquesta, de caràcter anònim, les dades del qual serviran per a calibrar les necessitats i interessos dels veïns i veïnes de Mutxamel en matèria de mobilitat, aparcaments i accessibilitat.

A aquesta enquesta es pot accedir a través d’un formulari digital, per mitjà d’aquest enllaç:

https://forms.gle/tGuDyZUfNu4PwTTC7

En l’enquesta es plantegen qüestions com la mena de vehicle que utilitzes, si disposes de vehicle propi o si eres propietari d’un garatge privat. D’altra banda, es pregunten qüestions pròpies de l’ordenança en qüestió, com si a més de regular els guals (permanents, temporals, per a càrrega i descàrrega i per a reserva de persones amb mobilitat reduïda) s’hauria de regular també els espais reservats per a taxi, ambulància, de les forces i cossos de seguretat o les reserves per a càrrega de vehicles elèctrics. En diverses consultes es plantegen respostes obertes on es dona l’opció a l’usuari perquè expresse el seu punt de vista i llance altres consideracions o suggeriments.

Una vegada que es tanque el termini de consulta pública, el text de l’Ordenança Reguladora de les reserves de via pública per a l’entrada de vehicles, a través de les voreres i vies públiques, i de les reserves de via pública per a aparcament exclusiu i per a càrrega i descàrrega de mercaderies i materials (que és com es denomina de manera oficial) serà sotmesa a la votació del ple municipal.

Entre les principals novetats que contempla la modificació de l’ordenança està l’eliminació del requisit dels 40 metres quadrats per a disposar d’un gual en habitatges unifamiliars entre mitgeres. També s’elimina la regulació de les entrades de vehicles sense senyalització, es fa una nova regulació per als rebaixes de les voreres en funció del seu ample, així com es regula el registre de guals i el règim sancionador.

Si vols conéixer l’esborrany de l’ordenança, punxa en aquest enllaç:

ordenanza vados mutxamel