L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL HA ORGANITZAT 6 CURSOS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MANEIG DE MAQUINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ

cursos prevención RRLL
Compartir

13/10/2020

Al llarg del 2020 i fins al moment, s’ha impartit a l’Ajuntament de Mutxamel un total de 6 cursos en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Maneig de Maquinària de Construcció dirigit a 130 aturats, els quals han rebut un certificat acreditatiu després de rebre la formació en cadascuna de les especialitats formatives sol·licitades per ells mateixos a través de l’Agència de Desenvolupament Local, que han sigut les següents: “Conservació i explotació de carreteres” (20 hores), “Treballs de muntatge de prefabricats de formigó” (20 hores), “Col·locació de material de cobriment” (20 hores), “Carretons elevadors de forca amb càrrega en volada fins a 10.000 kg” (12 hores), “Operacions amb plataformes elevadores mòbils de persones” (14 hores) i “PRL Plataformes elevadores” (20 hores).

Cal ressaltar que tots els cursos s’han impartit a l’Auditori de Centre Social Polivalent, amb una capacitat per a 137 persones, per la qual cosa es respectaven perfectament les mesures de distanciament, complint de manera rigorosa amb la presa de temperatura diària abans d’iniciar el curs, ús obligatori de mascareta i neteja de mans de manera periòdica. En els descansos, l’obligació d’evitar les aglomeracions i l’aforament en lavabos i ascensors era controlat en tot moment pels docents i el personal de l’Ajuntament.

La formació rebuda, que és obligatòria per a poder treballar en el sector de la construcció, permet als aturats, d’una banda, poder elevar el seu nivell de qualificació, augmentar la seua professionalitat i polivalència a l’hora d’enfrontar-se al món laboral amb l’objectiu d’aconseguir la seua inserció en el mercat de treball.

Els cursos han sigut organitzats per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC), Federació Provincial d’Empreses de la Construcció i Indústries Afins d’Alacant (FECIA), i finançats per la Diputació d’Alacant i Ajuntament de Mutxamel, a través de l’Agència de Desenvolupament Local.

A la clausura dels cursos van assistir per part de l’Ajuntament el regidor delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic, Antonio Sola Suárez, i per part de FECIA el seu president Ramón Jerez i la secretària general Mercedes Girón.