LA REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL DESENVOLUPA PROGRAMES D’INCLUSIÓ

Programa de inclusión
Compartir

17/10/2019

L’Ajuntament de Mutxamel, des de la Regidoria d’Acció Social, està realitzant una sèrie d’activitats emmarcades en el Programa d’Inclusió, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que participen en estos tallers.
S’han dissenyat tres nivells d’activitat per a donar cobertura a les necessitats que planteja la població a la qual atenen.
En primera instància es desenvolupa el “Programa d’Autonomia per a la Inclusió Social”, on l’eix principal és treballar les habilitats socials. Esta formació, es complementa a través del “Programa de sensibilització per a la Inclusió”, on es treballen mòduls diferenciats per àrees, passant per la part d’assertivitat i resolució de conflictes, igualtat i coresponsabilitat, prevenció d’addiccions, orientació en la cerca d’ocupació i orientació en drets i deures com a ciutadans.
Finalment, es realitza el “Programa de Competències per a la Inclusió”, on es desenvolupen uns tallers de formació específica de reposador/a de Supermercat i Operacions bàsiques de Restaurant-Bar, complementat amb activitats d’habilitats socials.