LA DIPUTACIÓ D’ALACANT CONCEDIX UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PER AL PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES

Compartir

17/09/2018

L’Excma. Diputació d’Alacant ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Mutxamel de 25.469,00€, per al programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades, en el marc de les convocatòries de subvencions destinades a Ajuntaments de municipis amb població inferior a 50.000 habitants, Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a Servicis i Programes relacionats amb els Servicis Socials d’Atenció Primària, anualitat 2018, aprovat per acord de Junta de Govern, de 28 de febrer de 2018, publicat extracte de la convocatòria en el BOP número 45, del 05/03/2018.