LA DIPUTACIÓ D’ALACANT CONCEDIX UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL DE 2.364,14€, DESTINADA A L’ATENCIÓ JURÍDICA DE LA DONA, DINS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A PROGRAMES I ACTIVITATS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Fachada Ayuntamiento

20/10/2020
logo diputación

La Diputació d’Alacant ha aprovat la convocatòria de Subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere anualitat 2020.

Dels 170.395,42 € totals del programa, corresponen a l’Ajuntament de Mutxamel 2.364,14€, destinats a l’atenció jurídica de la dona.

Les subvencions es faran efectives a les entitats beneficiàries després que presenten el compte justificatiu, dins del termini comprés des de la data de la publicació de la resolució de concessions de subvenció en el BOP i en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Diputació fins al 23 d’octubre de 2020.