Junta de Govern Local

Compartir

La Junta de Govern Local està integrada per l’Alcalde, que la presidix, i els Regidors anomenats lliurement per ell com a membres de la mateixa. Es reunirà en sessió ordinària tots els dijous a les 9:30 hores i si anara inhàbil l’endemà a la mateixa hora.

President JGL

D. Sebastián Canals Gallardo (Alcalde)

Membres de la JGL

    1. Decret num 2019/1074, de 19 de juny de membres JGL i Tinents d’Alcalde
    2. Decret d’Alcaldia num 2019/1078, de 19 de delegació de l’Alcalde en Junta de Govern Local
    3. Decret num 2020/614, de 5 juny de cessament de membre de JGL