IV CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA DE MUTXAMEL 2021

Icono concursos
Compartir

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 18 de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria de l’IV Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel 2021.

Les bases de la convocatòria poden ser consultades ací. Bases Específicas

Podran prendre part en este Concurs totes aquelles persones que ho desitgen, cada participant pot presentar al concurs una sola obra, sempre que complisca els requisits següents:

–   Ser un pasdoble.

–   Ser original de l’autor que la presenta, no pot ser còpia ni modificació total o parcial de cap altra obra pròpia o aliena.

–   Ser inèdita.

–   No haver sigut interpretada abans de la resolució del concurs.

Els participants menors d’edat han de complementar la inscripció amb l’autorització signada per part del seu tutor legal, l’organització podrà excloure els participants que no justifiquen este fet dins del termini establit a l’efecte.

El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 21 de maig de 2021.


Finalitzat el termini d’admissió de les obres, el jurat es va reunir el 6 de Juliol de 2021, conforme a les bases de la convocatòria aprovada per l’Ajuntament Ple, per a, d’entre totes les obres presentades triar tres finalistes. Es publica l’acta perquè en prengueu coneixement. Acta