Instruccions d´ús i manteniment de les xarxes socials de l´Ajuntament de Mutxamel

Redes sociales
Compartir

Les Xarxes Socials de l’Ajuntament de Mutxamel són un espai pensat per a informar, debatre, relacionar-se…, on la nostra ciutadania pot participar de la vida i el sentiment del nostre municipi i una plataforma on mostrar-nos a la resta del món. Mutxamel t’espera.

Instruccions d´ús i manteniment (pdf)

Facebook

Ayuntamiento de Mutxamel: Ajuntament de Mutxamel

Cultura: Cultura Mutxamel

Turismo: Mutxamel Turismo

Educación: Mutxamel Educa

Hubitat: Hubitat

Juventud: Mutxamel Jove

Instagram

Ayuntamiento de Mutxamel: @MutxamelAyto

Cultura: @Culturamutxamel

Turismo: @Mutxamelturismo

Juventud: @Mutxameljove

Educación: @mutxamel_educa

Hubitat: @hubitatmutxamel

Twitter: @MutxamelAyto

YouTube: AytoMutxamel