Inici procediment concessió autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària en el mercat ambulant periòdic dels dimecres

Compartir

Amb la finalitat d’obrir un termini per a presentar sol·licituds per a la venda no sedentària en el mercat ambulant setmanal dels dimecres, a fi de cobrir parades vacants i constituir una borsa de reserva per a les que pogueren produir-se, la Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2018, ha acordat:

– Iniciar procediment per a la concessió d’autoritzacions de venda no sedentària en el mercat ambulant dels dimecres, per a les parades següents:

  • Parades de Productes d’alimentació:

– DOS parades de 6 m lineals cadascun (3 mòduls de 2×2 m cadascuna).

– UNA parada de 4 m lineals (2 mòduls de 2x2m).

Parades vacants situades al Carrer Mare de Déu del Pilar.

  • Parades per a la venda d’un altre tipus de productes ( no alimentació):

-SIS parades de 6 m lineals cadascuna (3 mòduls de 2×2 m cadascuna).

-UNA parada de 4 m lineals (2 mòduls de 2×2 m).

Parades vacants situades al Carrer Miguel Alcaraz.

  • Parades per a la venda de flors i plantes:

No s’oferixen mòduls per a la venda de flors i plantes, perquè hi ha oferta comercial suficient en el mercat ambulant.

No obstant això, s’acceptarà la presentació de sol·licituds amb la finalitat de generar una llista de suplents, per ordre de puntuació, amb l’objectiu de cobrir les parades resultants, en cas de renúncies o vacants dels actuals.

Obrir un termini de vint dies per a la presentació de sol·licituds, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present acord en la pàgina web municipal. Des del 12 de juliol fins al 9 d’agost de 2018.

El termini de vigència de les autoritzacions que es concedisquen serà de 15 anys.

Les sol·licituds es presentaran en el model normalitzat de sol·licitud, amb la documentació que s’hi indica, al Registre General de l’Ajuntament de Mutxamel. Av. Carlos Soler, núm. 64

Instància general sol·licitud (pdf)
Oferta de parades i procediment (pdf)