INICI DEL PERÍODE ESTIVAL DEL PLA LOCAL DE CREMES DE MUTXAMEL 2021

Fachada Ayuntamiento
Compartir

01/06/2021

L’ 1 de juny s’inicia el període estival recollit en el Pla Local de Cremes de Mutxamel.

Per tant, totes aquelles persones que vulguen realitzar cremes agrícoles, relacionades amb activitats que es desenvolupen de manera tradicional i on siga necessari fer foc, han de presentar una declaració responsable de cremes per al període estival.

Abans de presentar la declaració responsable en el registre de l’Ajuntament, es recomana que consulten la ubicació de la parcel·la respecte al sòl forestal en el correu electrònic agricultura@mutxamel.org

Les declaracions responsables han de ser presentades en el registre de l’Ajuntament per a tenir validesa i faran efecte des del mateix moment de la seua presentació, amb una duració de 30 dies naturals. Per tant, han de ser renovades una vegada finalitzat el període de validesa.

Els formularis es poden descarregar en la web de l’Ajuntament.

Des de la Regidoria d’Agricultura recomanem que el tràmit de registre es realitze a través de la seu electrònica.