Aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 39 de les NN.SS de planejament de Mutxamel. Alineacions

icono anuncios
Compartir

Certificat aprovació definitiva modificació n 39 NN.SS (pdf)

DECRET 2021-68 DE DATA 19.01.21 (pdf)

CONTINGUT NORMATIU MODIFICAT(pdf)

INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC FAVORABLE (pdf)

MEMÒRIA MODIFICACIÓ PUNTUAL N39 NNS (pdf)

SÈRIE I. VIGENT (anterior a l’aprobació de la modificació 39) (pdf)

SÈRIE II. DIGITALIZACION VIGENT (anterior a l’aprobació de la modificació 39) (pdf)

Decret (pdf)

Publicació DOGV 19/08/2020 (pdf)