Informació malaltia per nou coronavirus, COVID-19

Coronavirus
Compartir

Informació oferida pel Ministeri de Sanitat
Comunicat Ajuntament Mutxamel [12/03/2020]
Indicacions per a un bon ús dels recursos sanitaris durant pandèmia coronavirus [17/03/2020]
Recomanacions i instruccions sobre la gestió dels residus domèstics i covid -19 “coronavirus” [18/03/2020]
Infografia amb recomanacions i instruccions sobre la gestió dels residus domèstics i covid -19 “coronavirus” (pdf) [01/04/2020]
Campanya pla de contingència contra la violència de gènere durant la crisi del COVID19 [27/03/2020]
EXPEDICIÓ D’INFORMES / CERTIFICATS DEL PADRO MUNICIPAL HABITANTS [03/04/2020]

Información Coronavirus