Informació interés Ministeri Assumptes Econòmics i Transformació Digital – Reclamacions avaries telecomunicacions

csp
Compartir

La Direcció General de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals posa a la disposició de la ciutadania:

1) Un procediment per a tramitar reclamacions col·lectives motivades per avaries massives (que afecten en tot o gran part del municipi), que afecten la disponibilitat dels serveis de telefonia o d’accés a internet fixa o mòbil. Estes incidències han de ser posades en coneixement de l’Ajuntament, a través del Registre General, que tramitarà la reclamació per esta avaria.

2) Un procediment per a reclamacions per avaria en la línia d’un usuari individual, al qual podrà accedir-se a través de: www.usuariosteleco.gob.es  

Més info: Tríptic Carta de Servicis JPIT (pdf)