II Concurs del Cartell Campanya Dia Mundial Sense Tabac 2023

Concursos
Compartir

Bases

La Junta de Govern Local amb data 26/01/2023 ha aprovat les bases i convocatòria de l’II Concurs Cartell Campanya dia mundial sense tabac 2023.

Les presents bases tenen per objecte regular l’II Concurs anual del cartell de la campanya municipal que difonga i commemore el “Dia mundial sense tabac 2023”.

Objecte de la convocatòria

Les presents bases tenen per objecte regular el II Concurs anual del cartell de la campanya municipal que difonga i commemore el “Dia mundial sense tabac 2023”.

Es pretén fer efectiu el dret a la participació que els xiquets, les xiquetes i els adolescents tenen reconegut en l’art. 16 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Drets i Garanties de la infància i adolescència, en la vida social, política, econòmica, cultural, artística, esportiva i recreativa del seu entorn, així com a una incorporació progressiva a la ciutadania activa.

Crèdit pressupostari

ANUALITATCRÈDIT PRESSUPOSTARIIMPORT
2023330.33403.48132100 €

Requisits de qui hi participa

Podran participar en el concurs estudiants de 6é de Primària dels centres educatius públics i concertats de Mutxamel.

El cartell es podrà presentar tant de manera individual com en parella.

Manera de presentació i característiques tècniques

El cartell, de tècnica lliure, ha de ser inèdit, original i sense que càpia presentació simultània en altres concursos. Es presentarà en posició vertical i les proporcions seran: grandària DIN-A4, en format físic.

En l’angle superior dret de la part posterior de l’obra es farà constar en lletres majúscules el nom de l’autor o autora i el Centre docent.

Lema

L’obra contindrà com a text obligatori la llegenda següent:

DIA MUNDIAL SENSE TABAC

31 DE MAIG DE 2023

MUTXAMEL

Premis

Hi haurà una única categoria, que consistirà en un val compra material esportiu en comerç local per import de 100 €.

El cartell guanyador representarà la portada de la campanya municipal del Dia mundial sense tabac.

Presentació i forma

El termini de presentació serà de l’1 al 31 de març de 2023 i la publicitat es realitzarà mitjançant distribució de les bases en els centres educatius del municipi i pàgina web municipal.

Els treballs es presentaran al tutor/a del curs dels centres educatius corresponents.