II CONCURS DEL CARTELL CAMPANYA CONTRA ABSENTISME ESCOLAR

Concursos
Compartir

La Junta de Govern local ha aprovat la convocatòria de l’II Concurs del cartell anunciador de la campanya contra l’absentisme escolar per a 2023.

OBJECTE

Estes bases tenen per objecte regular el II Concurs anual del cartell de la campanya contra l’absentisme escolar, per a l’any 2023.

REQUISITS DE QUI PARTICIPA
Podran participar en el concurs estudiants de 2n d’ESO de l’IES MUTXAMEL i IES L’ALLUSER de Mutxamel. El cartell es podrà presentar tant de manera individual com en parella.

TEMA
El tema de l’obra tractarà sobre el dret a l’educació i prevenció de l’absentisme escolar.

MANERA DE PRESENTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
El cartell ha de ser inèdit, original i de temàtica lliure, sense que càpia presentació simultània en altres concursos. Es presentarà en posició vertical i les seues proporcions seran de grandària DIN-A3, en format físic.

LEMA
Els treballs es presentaran amb un lema o amb eslògan, que no ha de superar les 8 paraules, relatius a l’absentisme escolar.

PREMIS
– 1r PREMI: Val compra material esportiu en comerç local per import de 200 €.
– 2n PREMI: Val compra material esportiu en comerç local per import de 120 €
– 3r PREMI: Val compra material o esportiu en comerç local per valor de 80€.


Si resulten premiades dos persones per categoria, l’import del val de compra es repartirà entre les dos.


El cartell guanyador representarà la portada de la campanya municipal de prevenció de l’absentisme escolar.

PRESENTACIÓ I FORMA.
El termini de presentació serà del 17 al 31 d’octubre de 2023 i la publicitat es realitzarà mitjançant distribució de les bases en els IES del municipi i pàgina web municipal.
Els treballs es presentaran al tutor/a del curs dels IES corresponents.

Bases (pdf)