I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE MUTXAMEL 2018-2021

Compartir

04/04/2019

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Mutxamel presenta el I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Hòmens i vol deixar patent amb això el seu compromís per la igualtat i per la prevenció de la violència de gènere.

Aquest Pla d’Igualtat Municipal és un document que recull un conjunt d’accions destinades a afavorir i aconseguir la igualtat real i efectiva entre les dones i hòmens del municipi, a través de diferents mesures que s’hi han dissenyat, que abasten diversos àmbits d’actuació, des de l’educació, promovent en els centres escolars tallers coeducatius, fins a la salut i l’esport, per a fomentar pautes saludables de vida, atenció psicològica i jurídica a les dones, elaboració de guies informatives dels recursos que hi ha per a dones i jóvens que patixen violència de gènere, difusió de dones oblidades per la cultura, la ciència, l’art, etc.

D’altra banda, no s’oblida la importància d’impulsar polítiques públiques dirigides a millorar l’emprenedoria de les dones i impulsar la seua participació en els espais públics.

En definitiva, aquest I Pla d’Igualtat Municipal d’Oportunitats pretén marcar l’itinerari per a aconseguir un municipi més igualitari, amb les mateixes oportunitats per a hòmens i dones.