Guia de Pràctiques Correctes d’higiene per a la venda i preparació d’aliments en mercats no sedentaris

Compartir

La finalitat d’aquesta Guia és la de proporcionar als titulars de les parades de venda no sedentària (carpes o parades i vehicles de venda ambulant), un document d’autocontrol basat en el sistema APPCC, que els permeta complir amb els requisits d’higiene necessaris per a aconseguir un alt grau de seguretat en els aliments que comercialitzen.
Al mateix temps determinarà una sèrie de requisits que han de complir les instal·lacions, estris, equips i transport necessaris per a aquest tipus d’activitats.

Igualment aquest document pretén servir de referència i facilitar als ajuntaments la informació necessària sobre els requisits generals i d’ubicació d’aquest tipus de mercats, així com dels requisits específics que han de complir els venedors, per a garantir el compliment de la normativa alimentària vigent.

Documento (pdf)