Finalitza el Taller d’Ocupació: “Mutxamel Forma i Empra II”

imagen noticia

30/12/2021

El passat dia 29 de desembre de 2021 van finalitzar els contractes dels alumnes/treballadors i personal directiu, docent i administratiu del taller d’ocupació denominada: “Mutxamel Forma i Empra II”.

Durant tot l’any un total de 26 treballadors pertanyents al Taller d’Ocupació, alumnes, personal directiu, docent i administratiu han participat en un projecte l’objectiu fonamental del qual eren les actuacions dins del cementeri municipal per part del Taller d’Obra de paleta i en la zona verda del Ravel i L’Almaixada per part del Taller de Jardineria. 

Enguany, per les conseqüències derivades per la situació actual de la pandèmia i vetlant per la seguretat dels nostres companys, s’ha pres la decisió de no realitzar una clausura com la que portem realitzant en els últims anys on tant l’alcalde Sebastián Cañadas, com el regidor delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Antonio Sola, participaven de manera activa agraint tant als alumnes, docents, administratiu i director, la labor realitzada durant tot l’any, el seu esforç i la seua professionalitat de cara a la realització de cadascuna de les actuacions aprovats en el projecte concedit per la Conselleria de Económia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a l’empara de la Direcció General del Labora-Servei Valencià d’Ocupació i Formació i que ascendeix a una quantitat de 360.309,60€ destinades tant a pagar els sous dels participants del taller com les despeses de formació dels alumnes i la compra de materials inclosos en el projecte.

Des de l’Ajuntament de Mutxamel volem destacar per al coneixement dels nostres ciutadans, totes les actuacions que els nostres alumnes han desenvolupat en les diferents zones de treball en cadascuna de les especialitats formatives.

Quant a l’especialitat d’Obra de paleta les actuacions dutes a terme han sigut en certa manera una continuïtat del projecte realitzat en la convocatòria del 2019 i que, per la situació originària del cementeri, ha sigut necessari incloure novament en aquesta convocatòria, on s’han centrat en les labors de reparació, esquerdejat i pintat dels diferents grups de nínxols i en la substitució del paviment més deteriorat.

Quant a l’especialitat de Jardineria, les actuacions realitzades en l’Hort Urbà el Ravel han consistit en el desbrossament, creació de parcel·les individuals d’hort, delimitació de perímetres exteriors de les diferents zones mitjançant travesses de fusta i delimitació dels perímetres exteriors de les parcel·les per a horts amb estaques de fusta i entenimentades i finalment, la plantació d’espècies aromàtiques en zones perimetrals a la parcel·la, instal·lació de reg, realització de pistes de petanca i plantació d’arbratge.

Les intervencions en la zona verda Ravel han sigut desbrossament, delimitació de perímetres, plantació d’espècies arbustives i reposició d’arbratge. Finalment, en la zona de L’Almaixada, els treballs realitzats han sigut desbrossament, poda d’arbratge i eliminació d’espècies invasores.

foto noticia